การห่างหายไปค่อนข้างนานทำให้ดิฉันไม่ได้ทราบความเปลี่ยนแปลงอันเกิดแก่ gotoknow ค่ะเมื่อวานได้รับโทรศัพท์จากพี่ที่เคารพท่านหนึ่งบอกว่าจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหัวข้อการสอบสัมภาษณ์APN แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะผู้ที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิก gotoknow เสียก่อนดิฉันก็เลยแนะนำให้พี่เขาสมัครไปค่ะแต่ก็ไม่ยอมสมัคร  ส่วนหนึ่งถ้าหากเข้าใจไม่ผิดคิดว่าอาจารย์ผู้ที่ดำเนินการเวบบล็อกแห่งนี้คงมีเหตุผลค่ะที่ทำดังนั้นดิฉันอยากเชิญชวนให้สมัครนะค่ะเพราะความคิดเห็นที่กรุณเล่าให้ฟังนั้นน่าสนใจและเห็นควรว่าสาธารณะควรได้คิดเห็นช่วยกันด้วยนะค่ะ   

   ช่วงนี้ดิฉันหายไปค่อนข้างนานค่ะเพราะต้องไปอบรมค่ะเป็นการอบรมเพื่อที่จะเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติหลักสูตร 4 เดือนค่ะแต่หนักหน่อยที่ป็นหลักสูตรค่อนข้างเร่งรัดค่ะ คือเรียน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ ศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์นั้นคือ 7 วันไม่มีวันหยุดค่ะเนื้อหาเข้มข้นมากๆเลยทำให้เหนื่อยแต่ก็สนุกนะค่ะคือเป็นความเหนื่อยที่สนุก มีเพื่อนๆพี่ มาจาก 4  จังหวัด ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และเมืองเลย  โดยเป็นรุ่นแรกๆที่รับทุนจาก  สปสช. ที่จ่ายให้เพื่อเร่งผลิตบุคคลากรพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน  จากหลักสูตรที่ไปเรียนหลายคนอาจจมองว่าคือการไปเรียนการตรวจโรคการรักษาโรคตามความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าถูกส่วนเดียวหมาถึงหากแบ่งเป็น 4 ส่วนนะค่ะ เพราะหลักสูตรการเรียนนั้นสอนและเน้นให้เห็นรวมไปถึงบทบาทการส่งเสริมและการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในส่วนตัวอีกนั้นแหละค่ะที่เห้นว่คงไม่น่าจะมีอาชีพใดจะเหมาะเท่ากับวิชาชีพพยาบาลเพราะพยาบาลใกล้ชิดกับชาวบ้านและมีความเอื้ออาทร  จำนวนของพยาบาลที่มีมากกว่าอีกด้วยที่เห็นว่าน่าจะเหมาะกับบทบาทดังกล่าวที่น่าภาคภูมิใจแทนที่การที่จะเข้าใจไปว่าการผลิตพยาบาลเวชปฏิบัติผลิตขึ้นมาเพื่อแทนที่ใครๆนะค่ะ