คืนนี้พุธที่ 22 พฤศจิการยน 2560 เวลา 19.00 น รับชมเสวนาสด "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 รุ้งหรือร่วง" ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 รุ่ง หรือ ร่วง” เสวนาเชิงลึกแบบบูรณาการโดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และ ดร.แสน ชฎารัมย์ ในรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 22 พฤศจิกายน2560 เวลา 19.00 -20.00 น ทางสถานีโทรทัศน์ WBTV วัดยานนาวา

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

22 พฤศจิกายน 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)