สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออาจารย์สอนให้เราฝึกทำวีดีโอ แต่มีอุปสรรค์ในการเรียนเล็กน้อยเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและที่สำคัญคืออินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ แต่นักศึกษาทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดคือต้องหาวิธีที่จะต้องทำงานให้เสร็จและส่งงานให้ได้