การเตรียมข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)​

                         การเตรียมข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ 

                      ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันพิมพ์ข้อมูลขององค์กรส่วนประกอบต่างๆอาทิ ประวัติขององค์กร โครงสร้าง วิสัยทัศน์ เป็นต้น จากนั้นดิฉันได้ไปช่วยคุณลุงตักไอศครีมให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ช่วงบ่ายดิฉันได้จัดเตรียมเอกสารส่งตัวกลับและหนังสือขอบคุณไว้ให้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้เซ็นต์อนุมัติ     

                                    ภาพการเตรียมข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มโครงการ 


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)