กิจกรรมจัดเตรียมสื่อและชิ้นงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน (8-11-2560 )

กิจกรรมจัดเตรียมสื่อและชิ้นงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน

   วันที่  8  พฤศจิกายน 60  ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้แบ่งหน้าที่เพื่อช่วยกันแก้ไขและซ่อมชิ้นงานที่ชำรุด ซึ่งเป็นผลงานที่ศึกษาชุมชนในช่วงแรกของการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนอกจากนี้ยังจัดเตรียมงานนำเสนอ  Power  point  เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนข้อมูลทั้งหมดกลับสู่ชุมชน  แต่ภารกิจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในวันนี้หน่วยฝึกมีผู้เข้าอบรมพวกเราจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ตักไอศกรีมใส่ภาชนะเพื่อบริการผู้เข้าอบรมซึ่งสนุกสนานและวุ่นเล็กน้อยแต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะ

   ภาพที่ 1-2  กิจกรรมจัดเตรียมสื่อและชิ้นงานคืนข้อมูลสู่ชุมชน (8-11-2560: เวลา 8.30-17.00น.)


<p></p><p></p><p>
</p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)