ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่74

-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ของการฝึกงานวันนี้เป็นวันที่อาจารย์ได้เข้ามานิเทศครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ซึ่งอาจารย์ที่มานิเทศคือ  

-เวลาประมาณ 08.00 น. เราได้เตรียมความพร้อมและเตรียมงานที่จะเสนออาจารย์เพื่อตรวจดูความถูกต้อง

-เวลาประมาณ 09.30 น. อาจารย์สุธิดาได้เดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายแล้วเราก็เชิญอาจารย์เข้ามานั่งในห้องที่เราเตรียมไว้และนำอาหารว่างและเครื่องดื่มมาต้อนรับอาจารย์และเริ่มการพูดคุยถึงการทำงานภายในศูนย์ว่าเป็นยังไงบ้าง และได้เริ่มการพูดคุยถึงการทำโครงการว่ามีกี่กลุ่มและมีกี่โครงการอะไรบ้าง โดยเริ่มต้นที่โครงที่ 1 คือ

กลุ่มแรกคือกลุ่มของผม คือ นายอดิศักดิ์ เทพอัม และ นางสาวกฤตยา ไชยบำรุง

โครงการที่ 1 โครงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรำเหย่ย อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์  

กลุ่ม2 ได้แก่ นายสถาพร อุ่นราด และ นายชิดโชคแสงพระอินทร์

โครงการที่ 2 โครงการการทำสบู่จากน้ำสมุนไพร  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์ 

กลุ่ม3 ได้แก่นางสาวณัฐกานต์ ศรีจันทร์รัตน์ นางสาวสจีสะสีสม และนายภานุทัต ดอนไพรเมา

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์

กลุ่มที่4 ได้แก่ นายภัทรพล ศิริเลิศ และนางสาวธีรรัตน์ สวนนพคุณ

โครงการที่ 4 โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์  

บรรยากาศการสัมมนาครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี อาจารย์ได้ชื่นชมและชี้แนะให้แก้ไขในจุดที่ผิดพลาด

เมื่ออาจารย์ตรวจงานเสร็จแล้วอาจารย์ได้เดินทางกลับเพื่อไปศูนย์ฝึกอาเซียนเพื่อไปนิเทศอีกหน่วยฝึกหนึ่ง ก่อนกลับได้เราได้ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์เป็นที่ระลึก 

บรรยากาศ

ถ่ายรูปหมู่ก่อนกลับ

ช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าที่จาก กฟผ เดินทางมาดูงาน ที่โรงสีข้าวของเรา

ขอบคุณคณะที่เดินทางมาดูงานทุกๆท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)