ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี ครั้งที่ 73

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์ของเรา เมื่อเราช่วยงานภายในศูนย์เสร็จแล้วเราก็เราได้ไปเก็บใบเฉาเหว่ยสด นำมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อนำมาทำยากัน ซึ่งใบเฉาเหว่ยมีสรรพคุณทางยาคือ ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เมื่อเสร็จจากการนำเอาใบเฉาเหว่ยไปตากแดดเสร็จแล้ว เราก็ได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการของแต่ละกลุ่มและเตรียมงานที่จะเสนออาจารย์ เนื่องจากวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การนิเทศครั้งที่ 2 

เสร็จจากทำสุมไพร

เราก็เตรียมโครงการที่จะนำเสนอกับอาจารย์ที่นัดจะมานิเทศในวันพรุ่งนี้

พรุ่งนี้พร้อมนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)