ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 72

วันที่26ตุลาคม2560

วันนี้ทางศูนย์ไม่ค่อยมีงานยุ่งสักเท่าไหร่ เราจึงช่วยกันทำงานโครงการ 

เพราะอาจารย์แจ้งมาว่าจะมานิเทศ วันที่1ตุลาคม2560

วันนี้ทำงานโครงการกันอย่างเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)