วันนี้เลือกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มเพราะพี่พีต้องการให้มากกว่า 4 สปอต วันนี้จึงหาเพิ่มและเลือกภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  จากนั้นนำงานสปอตมิวสิคไปใส่เอฟเฟ็คโดยการตัดต่อด้วยโปรแกรม Avid เพื่อให้ภาพมีความนิ่วนวลมากขึ้น