ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์ค่ะ เมื่อเราช่วยงานภายในศูนย์เสร็จแล้วเราก็เราได้ไปเก็บใบเฉาเหว่ยสด นำมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อนำมาทำยาค่ะซึ่งใบเฉาเหว่ยมีสรรพคุณทางยาคือ ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้นค่ะ เมื่อเสร็จจากการนำเอาใบเฉาเหว่ยไปตากแดดเสร็จแล้ว เราก็ได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการของแต่ละกลุ่มและเตรียมงานที่จะเสนออาจารย์ เนื่องจากวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 การนิเทศครั้งที่ 2 ค่ะ


                     เราได้ไปเก็บใบเฉาเหว่ยสด นำมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนำไปตากแดด


                                                  ใบเฉาเหว่ยที่นำไปตากแดดจนแห้งแล้ว


                 นำใบเฉาเหว่ยที่ตากแดดที่แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียดเพื่อนำไปผสมกับน้ำผึ้ง
                                          เพื่อปั้นเป็นลูกกลอนเพื่อทำเป็นยารักษาโรค


               เราก็ได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการของแต่ละกลุ่มและเตรียมงานที่จะเสนออาจารย์ 


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)