การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 63)

24 ตุลาคม 2560

นับจำนวนดอกไม้จันทน์และบรรจุลงกล่อง

จับผ้าเป็นโบว์เพื่อตกแต่งสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)