เครื่องมือเชื่อม STEM ในนักศึกษาชีววิทยา


บทความ The math behind quantitative success  ในคอลัมน์ Editor’s Choice ของวารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นำผมไปสู่รายงานผลการวิจัย The Math-Biology Values Instrument : Development of a Tool to Measure Life Science Majors’ Task Values of Using Math in the Context of Biology ()   ซึ่งเป็นรายงานการสร้างเครื่องมือวัดชื่อ MBVI (Math-Biology Values Instrument)    สำหรับอาจารย์ หรือนักวิจัยทางการศึกษาใช้เป็นข้อมูล feedback สำหรับปรับปรุงวิธีการสอนของตน    หรือใช้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ MBV กับความสำเร็จในการเรียน และการทำงาน    หรือใช้ออกแบบรายวิชาด้าน Quantitative Biology

เป็นที่รู้กันว่านักศึกษาที่เลือกเรียนชีววิทยามักไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  เพราะยาก    แต่ยิ่งนับวัน ชีววิทยายิ่งต้องใช้คณิตศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ   

ที่จริงเรารู้กันดี ว่าความสนใจเรียนขึ้นอยู่กับการให้คุณค่า หรือเห็นคุณค่า     แต่เราไม่ได้ทำให้ มันเป็นวิชาการ หรือเป็นวิธีวิทยาอย่างที่ฝรั่งเขาทำ และตีพิมพ์ได้ด้วย  

เครื่องมือวัดการให้คุณค่าของคณิตศาสตร์ต่อการเป็นนักชีววิทยา (MBV) นี้ สร้างขึ้นอิงทฤษฎี expectancy-value theory ()    มี ๑๑ ตัวแปร   สำหรับให้อาจารย์ใช้วัดนักศึกษา ได้ข้อมูลนำมาเป็น feedback ปรับปรุง การจัดการสอนของตนให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์    โปรดสังเกตนะครับ เขาระบุว่าใช้ feedback อาจารย์  ให้อาจารย์ปรับปรุงตนเอง    ไม่ใช่เน้น feedback นักศึกษา 

เขาบอกว่า ชีววิทยาสมัยใหม่จะมีธรรมชาติเป็น quantitative มากขึ้น    ลองอ่านบท Introduction นะครับ  จะเห็นว่าเขาพยายามปรับปรุงศาสตร์ด้านชีววิทยา ในคล่องคณิตศาสตร์ ใช้ความพยายามทางวิชาการมากมาย   

ตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้เรียกว่า คุณค่าของงาน (task values) ()  ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบ  (๑) คุณค่าด้าน ความน่าสนใจ  (๒) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย  (๓) ด้านโอกาสบรรลุ  (๔) ด้านประมาณการว่าตนต้อง ลงแรงแค่ไหน   นี่คือปัจจัยต่อแรงจูงใจต่อการเรียน  

เขาบอกว่าในการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยม task values มีผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้  ความสนใจลงเรียนรายวิชา   ความสนใจวิชาการ   และความตั้งใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  อย่างชัดเจน    แต่ในระดับมหาวิทยาลัยยังมีการศึกษาน้อย    


เขาบอกว่า math task values เป็นการมองคุณค่าของคณิตศาสตร์โดยทั่วไป  ต่างจาก math-biology task values ที่เป็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ต่องานด้านชีววิทยา    จึงต้องมีการคิดสร้างเครื่องมือชิ้นใหม่นี้    


ผมจะไม่เล่าต่อ เพราะเป็นเรื่องจำเพาะและลงลึกมาก    ท่านที่สนใจอ่านต้นฉบับเอาเองนะครับวิจารณ์ พานิช

๑๗ ก.ย. ๖๐


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์#math#stem#601011#task values#math-biology task values

หมายเลขบันทึก: 638914, เขียน: 10 Oct 2017 @ 23:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)