ครั้งที่ 50

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

          วันนี้เราได้นำเสนองานจากที่ได้ลงไปทำประชาคมครั้งที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มฟัง และได้พรีเซ็นโครงการของแต่ละกลุ่มว่ามีความคืบหน้าในการทำโครงการเป็นไปในทิศทางใด ร่วมถึงได้รับความรู้จากอาจารย์และพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่่มอีกด้วย

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)