ครั้งที่ 49

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

           วันนี้เราได้ปรึกษาโครงการกับพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่ม และได้ลงพื้นที่ไปสอบถามการทำโครงการกับกรรมการชุมชนสวนตะไคร้ว่าชุมชนสวนตะไคร้มีพื้นที่สาธารณะหรือไม่่ และเราได้ก็คำตอบคือ ชาวบ้านในชุมชนสวนตะไคร้เข้าใจผิดว่าชุมชนของตนนั้นมีพื้นที่สาธารณะ แต่จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นมีเจ้าของ เราเลยเปลี่ยนโครงการมาเป็นการปลูกผักสวนครัวตามบ้านแทน

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวเนตรสุดา สงสกุล (พี่เลี้ยง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)