เวลาทำไอซิ่งแต่งหน้า ถ้าเหลือไม่ต้องทิ้ง บีบเป็นรูปกลีบดอกไม้เล็กๆ หรือรูปอื่นๆ วางลงบนกระดาษไข เก็บไว้ใช้ได้อีก