พลังทีมนำ

ดอกปีบ
การทำงาน HA และ HPH ควรจะเป็นเรื่องเดียวกัน

                 ได้เข้าไปเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง  เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว  วันที่ไปถึงทีมเยี่ยมสำรวจไปถึงประมาณ 8.30 น. ปรากฎว่าทางโรงพยาบาล  ซี่งประกอบด้วยทีมนำจากหน่วยงานต่าง ๆ  ยังมาไม่พร้อมกัน  มีเพียงผู้รับผิดชอบจากฝ่ายเวชกรรมสังคมเพียงผู้เดียวที่นั่งเตรียมสไลด์อยู่  ระหว่างรอก็เกิดความรู้สึกว่าทางโรงพยาบาลยังไม่พร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจ  แต่คงจำกัดด้วยเวลาที่กำหนดว่าจะต้องรับการเยี่ยมสำรวจแล้วนะ   พอถึงเวลาที่ทีมพร้อมก็ต้องรอผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งอยู่คนเดียวต้องตรวจคนไข้  ทีมเยี่ยมสำรวจก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอจะพบผู้อำนวยการฯ ในตอนหลัง  ซึ่งพบว่าการดำเนินงาน  HPH  ทีมนำของโรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายเวชกรรมสังคมเพียงฝ่ายเดียว  ไม่ได้ช่วยกันทำงานเป็นทีมเลย  ทำให้การเยี่ยมสำรวจครั้งนั้นไม่ผ่านการประเมิน ประกอบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยังไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ  เพราะผู้อำนวยการฯ พูดว่า แพทย์ก็ไม่มี  ลาออก  , ย้ายอยู่ตลอด  ผมทำงานคนเดียว  ยังจะให้มาพัฒนาคุณภาพให้ยุ่งยากเข้าไปอีก  ซึ่งทีมเยี่ยมสำรวจได้   ชี้แจงและทำความเข้าใจกับทีมนำเรื่องการทำงานเป็นทีม  หลังจากวันนั้นทางทีมเยี่ยมสำรวจ  และผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเปลี่ยนใหม่เป็นผู้ทำงานการพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ซึ่งทำตามคำแนะนำของทีมเยี่ยมสำรวจว่าการทำงาน  HA  และ  HPH  ควรจะเป็นเรื่องเดียวกัน   ได้ปรึกษากันตลอด  จนโรงพยาบาลได้รับการเยี่ยมพัฒนาและเยี่ยมสำรวจอีก 2 ครั้ง  ซึ่งผลการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินแล้ว ทีมก็ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานรวมถึงผู้อำนวยการฯ    ซึ่งก็เปลี่ยนมุมมองและยอมรับการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากได้รับการเข้าเยี่ยมสำรวจทั้งจากศูนย์อนามัยและ พรพ.  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

-  การทำงานเป็นทีม                                 

-  ผู้บริหารให้การสนับสนุน                                 

-  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

ปิยวรรณ สุวัฒนรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 8

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตและสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#ha#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ#hph#เยี่ยมสำรวจ

หมายเลขบันทึก: 63872, เขียน: 28 Nov 2006 @ 14:00 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 20:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)