สวัสดีค่ะอาจารย์กฤษดา.....ความคืบหน้าของการทำงานที่กลุ่มของดิฉันได้ทำ (ชื่อกลุ่มชบาแก้วค่ะ) จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้นำเสนออาจารย์ประไพไปในหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไทยการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งปรากฎว่าผ่านนะคะ แต่ต้องปรับปรุงเรื่องประเด็นนิดหน่อยเพราะกว้างเกินไป

      พอมาสัปดาห์นี้ค่ะเราได้คุยกันแล้วว่าจะเปลี่ยนหัวข้อเลยค่ะอาจารย์ซึ่งก็ตกลงกันว่าจะเอาหัวข้อ "อิทธิพลของ ICT กับการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ของนักศึกษา" ซึ่งทางกลุ่มชบาแก้วของเราจะนำเสนออาจารย์ประไพวันนี้แหละค่ะ ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ....แล้วจะนำผลมารายงานให้อาจารย์กฤษดาทราบอีกครั้งนะคะ.........ปัทมาค่ะ