ผลของการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อความผ่อนคลาย ความวิตกกังวล และความปวดในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

Effect of Foot Zone Therapy on Relaxation, Anxiety and Pain in Patients Receiving Ventilator Assistance.

บังอรรัตน์ บุญคง
โรงพยาบาลปทุมธานี

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยที่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจริง (TFZT) มีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ความวิตกกังวลและความปวดลดลง รวมถึงผลทางสรีรวิทยาแสดงว่าผู้ป่วยมีการผ่อนคลายมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้ รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าหลอก (MFZT) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ายังทำให้สัมพันธภาพระหว่างผู้ ป่วยและพยาบาลดีขึ้นด้วย

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ความวิตกกังวล#การรักษา#ผลงานทางวิชาการ#การนวดกดจุด

หมายเลขบันทึก: 63875, เขียน: 28 Nov 2006 @ 14:30 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)