ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(รพ.มอ.)มักจะเจอปัญหา เรื่องบริษัทผ้จำหน่ายส่งของผิดที่ ผิดคนเป็นประจำ สาเหตุหลักเนื่องมาจากการชี้บ่ง ชื่อผู้รับสินค้า สถานที่ผู้รับสินค้าไม่ถูกต้อง เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เช่นกัน มีคนมาส่งสินค้าที่ภาควิชา ระบุชื่อผ้รับสินค้าคือ คุณระเริง ฝ่ายพยาธิวิทยา และระบุสถานที่ที่รับสินค้าคือ 71/1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 

 ซึ่งตัวชี้บ่งทั้งสองที่ปรากฎที่สินค้าและใบนำส่งนั้น ตรงกันแต่ไม่มีคนชื่อระเริง ที่รพ.มอ. ผมเลยให้บริษัทส่งของตรวจสอบว่าสินค้านั้นจะส่งไปที่คุณระเริง ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลา หรือไม่เพราะ ที่โรงพยาบาลนั้นมีคนชื่อนี้อยู่ห้องเพาะเชื้อ และให้นำสินค้ากลับไป

วันรุ่งขึ้นคนที่ส่งสินค้าก็นำสินค้านั้นกลับมาอีก โดยเขาได้สอบถามกลับไปที่บริษัทผู้ขายแล้ว บริษัทนั้นยืนยันว่าส่งที่ร.พ.มอ. และส่งคนชื่อรุ่งเรือง ร.พ.มอ. ผมเลยต้องโทรถามยืนยันว่าสินค้านั้นส่งให้ใคร ที่ไหนซึ่งสินค้านั้นเป็นของคุณระเริง รพ.สงขลาตามคาด

เรื่องนี้ทำให้คิดถึงการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสิ่งส่งตรวจของภาควิชาฯ  คือ

1. สินค้าระบุ ชื่อผู้รับ และ สถานที่ ไม่ตรงกัน เทียบกับ สิ่งส่งตรวจ ระบุชื่อ HN และ barcode ไม่ตรงกัน ส่งคืนสินค้า/สิ่งส่งตรวจกลับไปให้ผู้ส่งตรวจ

2. ผู้ส่งตรวจส่งสินค้ามาใหม่โดย แก้ไขชื่อผู้รับ ให้ตรงกับสถานที่เทียบกับ ผู้ส่งตรวจ ติดสติ๊กเกอร์ชื่อ HN อันใหม่ให้ตรวจกับ barcode แล้วส่งคืนมาอีกครั้ง

ความเสี่ยงที่ผมมองเห็นก็คือ ขั้นตอนเหล่านี้เราไม่ได้พิจารณาคุณภาพจากตัวสินค้า/สิ่งส่งตรวจ แต่เราพิจารณา ตัวชี้บ่งนั้นว่าถูกต้องหรือไม่  ทั้งที่ควรพิจารณา สินค้า/สิ่งส่งตรวจนั้นเป็นลำดับแรก นี่แหละเหตุผลสำคัญที่ไม่ส่งคืนสิ่งส่งตรวจกลับไปกรณีตัวชี้บ่งไม่ถูกต้อง เราต้องการสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ถูกต้อง