เมื่อวันที่  24-25 พฤศจิกายน  2549  ได้รับเชิญจากโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" ให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่อง KM คณะวิทยากรจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญได้สร้างนักจัดการความรู้จากโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" และโรงเรียนประชินนุสรณ์ จำนวน 80 ท่าน ขณะนี้แต่ละท่านมีblog เป็นของตนเองขอเชิญสมาชิก KM พูดคุยได้ที่ชุมชน     วิเศษสมุทคุณนะคะ บอกได้คำเดียวว่า  EXCELLENCE จริงๆ