อุ๋ยยื่นฟันรวด "ครม.ทักษิณ" ปลัดคลัง-บอร์ดออกหวยผิด ก.ม.

ปลัดคลัง-บอร์ดออกหวยผิด ก.ม.
คลังยื่น ป.ป.ช. - คตส. ฟัน 3 กลุ่ม "ครม.ทักษิณ-ปลัดคลัง-บอร์ดกองสลาก" ออกหวยบนดินผิด ก.ม.    ด้าน คตส. ตั้งอนุไต่สวนฟันอาญา "บรรณพจน์-พจมาน" พร้อมพวกอีก 4 คนแล้ว ป.ป.ช.คาดชี้มูล จนท.สรรพากรละเว้นเก็บภาษีหุ้นชิน 7 ธ.ค.นี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงว่า ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน   และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยแก่ 3 กลุ่มบุคคล ที่ร่วมกันดำเนินการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ถือว่ากระทำที่ขัดต่อกฎหมาย   ขณะเดียวกัน ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กระทรวงการคลังก็ได้ส่งหนังสือให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยกลุ่มบุคคลดังกล่าวในเรื่องเดียวกัน  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบคำถามกระทรวงการคลัง ที่หารือในเรื่องการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว หรือหวยบนดิน ที่ถือว่าเป็นสลากกินรวบ โดยขัดกับ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ทำให้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ดังนั้นจึงขอให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ ให้ถูกต้อง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในการอนุมัติ 3 กลุ่มคือ   1.คณะกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ   2.กลุ่มกระทรวงการคลังคือ ปลัดกระทรวงการคลัง รมช.การคลัง และ รมว.การคลัง  และกลุ่มที่ 3 คือ นายกรัฐมนตรีและบุคคลใน ครม.ทั้งหมด   ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวทั้งสามกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกจำหน่ายหวยบนดินโดยมีพฤติกรรมที่กล้ากระทำเกินขอบเขตวัตประสงค์ของกฎหมาย จนส่งกระทบต่อนิติรัฐ (Rule of Low) ทำให้เงินได้ของสำนักงานสลากฯ       ที่สมควรจะนำมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน กลับไม่นำมาเป็นรายได้ของแผ่นดินแต่ได้มาจัดเก็บไว้ที่ที่สามารถนำไปใช้ โดยไม่เป็นไปตามวินัยงบประมาณและการคลังของรัฐ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ กรณีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ทำให้เกิดความเสียหายหรือกระทำโดยทุจริต ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 11 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดของพนักงานหรือในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502  จึงได้กล่าวโทษและยื่นให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัย โดยส่งข้อกล่าวและบุคคลต่าง ๆ  ให้ ป.ป.ช. สอบสวนและดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ส่งคำกล่าวหาไปให้ ป.ป.ช. สอบสวนและส่งคำขอให้ตรวจสอบ       ทั้งสามกลุ่มไปยัง คตส. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหมด กลุ่มบุคคลทั้งสามกลุ่มทั้งนี้ตนได้สั่งการให้มีการตรวจสอบโดยใช้นักกฎหมายในการตรวจสอบทั้งหมด  ใช้เวลาในการดำเนินการ 10 วัน เพื่อให้การดำเนินการโดยเร็วที่สุด สำหรับคณะกรรมการสำนักงานสลากฯ ชุดปัจจุบัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดที่แล้ว เพราะถือเป็นการกระทำตามมติ ครม.ที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้  ดังนั้น คนที่ถูกกล่าวโทษก็คือ คณะกรรมการชุดนั้น ปลัดกระทรวงการคลังคนนั้น   เป็นผลมาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย โดยผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่หลายคน และมอบหมายให้นักกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ และไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง แต่ได้ใช้อำนาจ รมว.การคลังดูแลเอง และถ้าไม่ทำเงียบ ๆ จะไม่สำเร็จ เพราะจะมีการวิ่งสู้กัน ผมยืนยันว่า การตรวจสอบทำด้วยความถูกต้องทั้งหมดและฉับไวสำหรับกลุ่มบุคคลที่ 1 ที่เป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ในเวลานั้น ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ   ส่วนกรรมการได้แก่ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย   นายพรชัย นุชสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   นางสาวสุธีพร ดวงโต อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายณัฐวุฒิ อินทุภูติ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์  นายกำธร ตติยะกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และ นายชัยวัฒน์ พสกภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการด้วย  ส่วนกลุ่มบุคคลที่ 2 ที่เป็นกลุ่มจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล  อดีตปลัดกระทรวง นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.การคลัง และนายสุชาติ เชาว์วิศิษฐ  อดีต รมว.การคลัง  และกลุ่มที่ 3 ที่เป็นกลุ่มคณะรัฐมนตรี ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ  กลุ่มบุคคลทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ 2  ไม่มีอยู่ในกระทรวงการคลังหมดแล้ว จึงต้องใช้ ป.ป.ช.และ คตส. ดำเนินการแทนเรา ส่วนคณะกรรมการชุดต่อ ๆ มา จะมีคนผิดตามมาหรือไม่ ไม่ทราบ เพราะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถามกฤษฎีกาไปก่อนหน้านี้ ที่กำลังทยอยตอบกลับมา  ส่วนสำนักงานสลากฯ ไม่ผิดเพราะเป็นการกระทำตามมติ ครม. แต่ได้ถามเพิ่มเติมว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องถือว่ากระทำความผิดหรือไม่ สำนักงานกฤษฎีกากำลังตอบคำถามมา ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น กับรัฐในเรื่องดังกล่าว ยังไม่กล่าวโทษ เพราะก่อนหน้านั้นรัฐไม่เคยมีรายได้จากหวยบนดินมาก่อนเลย จึงไม่ทราบความเสียหายก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนหวยบนดินของ คตส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา      มีมติให้เชิญอดีตรัฐมนตรีหลายคนในพรรคไทยรักไทย ที่เกี่ยวข้องกับมติ ครม.วันที่ 8กรกฎาคม 2546 ที่เห็นชอบการออกหวยบนดิน มาชี้แจง อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรมว.คลัง นายจาตุรนต์ ฉายแสง              อดีต รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งนำเงินรายได้ของสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ไปเป็นทุนด้านการศึกษาแก่เด็กยากจน รวมทั้งเป็นทุนการศึกษาส่งเด็กนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ อดีต รมว.คลัง  นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เปิดเผยกรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ สนช. พิจารณาในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้แน่นอน แต่ตนไม่เคยบอกว่าจะให้พิจารณา 3 วาระรวด โดยขอให้เป็นไปตามกระบวนการกรรมาธิการปกติ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ระบุว่า การงดออกสลากพิเศษ 3 ตัวและ 2 ตัว หรือ หวยบนดิน เป็นเวลา 2 งวด และจะมีการออกหวยบนดินอีกครั้ง เพื่อรอให้ สนช.แก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ นั้น คิดว่าคงทัน ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ อดีตรมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่ คตส. และป.ป.ช.จะสอบสวน ครม.ทักษิณ 1            ที่ดำเนินการให้เกิดมติ ครม.ในการขายหวยบนดิน เพราะเรื่องนี้ผิดกฎหมายและครม.ชุดนั้นอาจจะมีความผิดว่า  ไม่เป็นไร  วันที่ 14 ธันวาคม ตนจะไปชี้แจงต่อ คตส. ในเรื่องนี้ว่า ความจริงและที่มาของเรื่องนี้เป็นอย่างไร  เหตุที่ตนต้องไปชี้แจงกับ คตส. เพราะช่วงนั้นตนเป็นรมว.คลัง  แม้นายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลัง จะดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็ตาม ด้านนายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า       ขอเวลาไปศึกษารายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยต้องหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนก่อน รวมทั้งต้องรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยเพราะเรื่องเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว หากรวบรวมเอกสารเสร็จและชัดเจนเมื่อใดจะแถลงข่าวในข้อสงสัยของเรื่องนี้ทันที นายอุดม เฟื่องฟุ้ง กรรมการ คตส. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.หวยบนดินเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า ว่า คตส. รู้สึกงงว่า รัฐบาลจะเอาอย่างไรกันแน่ เพราะรมว.คลังมีหนังสือแจ้งให้ คตส. ดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่รัฐบาลกำลังจะเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.   ดังนั้นคงต้องขอมติจากที่ประชุม คตส. ชุดใหญ่ว่า จะทำหนังสือสอบถามไปยังรัฐบาลหรือไม่   "เพราะการเสนอกฎหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงให้การออกสลากที่ผ่านมาถูกต้อง ก็หมายความว่ากลับบ้านได้ ลิเกเลิกแล้ว แต่ขณะนี้         เราทำตามกฎหมายปัจจุบัน ถ้าต่อไปการทำงานของ คตส. ไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ดี จะได้ไม่ต้องทำงานต่อไป          เราก็คงต้องหยุด ทุกอย่างก็จบ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดทำงานเรื่องอื่น ถ้าเรื่องไหนทำไม่ได้ก็หยุด" นายอุดม กล่าว เมื่อถามว่าการออกกฎหมายให้มีหวยบนดินต่อไปก็เท่ากับว่าไม่สามารถเอาผิดกับคนที่เอาเงินหวยไปใช้ได้เลยหรือไม่ นายอุดม กล่าวว่า ต้องรอดูกฎหมายใหม่ว่าจะทำให้คนลอยหรือจม คม ชัด ลึก (บางส่วน)แนวหน้า  สยามรัฐ  กรุงเทพธุรกิจมติชน  ผู้จัดการรายวัน  ไทยรัฐ

                                                                               28 พย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#หวยบนดิน

หมายเลขบันทึก: 63778, เขียน: 28 Nov 2006 @ 10:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)