11 กันยายน 2560 ทำความสะอาด

พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ทำความสะอาดปรับภูมิทัศศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกให้สะอาดและดูงาม ได้มีหัวหน้าหน่วยฝึกร่วมทำกิจกรรม โดยการกวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)