7 กันยายน 2560 คณะทัวร์ราชบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2560
ประมาณเวลา 09.00 น.ได้มีคณะมาดูงาน จากจังหวัดราชบุรี พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายให้บอกทาง และ ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่อง ภูมิปัญญาไทยทรงดำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)