4 กันยายน 2560 ทัวร์มหาสารคาม

พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์หน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พัก 07.30น. ถึงศูนญ์ฝึกเวลาประมาณ 08.20น. แล้วเวลาประมาณ 09.00 น. ได้ต้อนรับขณะทัวจากมหาสารคาม มาดูสถาปัตยกรรมวัดดอนขนาก แล้วได้สักการะบูชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้าน บ้านดอนขนาก และ ยังได้ไปศึกษาดูงานการทำเทียนอบขนม และ ได้เรียนรู้การเเต่งกายของคนไทยเชื้อสายลาว ไทยทรงดำ ว่ามีการแต่งกายแบบใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)