ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 กันยายน 2560


วันนี้แม่เตยนัด ป้าๆในหมู่บ้านมารำแม่พวงมาลัยให้พวกเราดูค่ะ เป็นการศึกษาข้อมูลที่เป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านค่ะ

หลังจากจบกิจกรรมเราก็ทำประชาคมเกี่ยวกับโครงการกันค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)