5 กันยายน 2560 นิเทศครั้งที่1

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยประสบการณ์วิชาชีพหน่วยที่6 ได้ออกจากที่พักในช่วงเช้า และเวลาประมาณ 09.00 น. อ.ปิยะนาถ อิ่มดี ได้มานิเทศครั้งที่ 1 พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้พูดคุยและตรวจสอบงานและให้คำแนะนำการทำงานในแต่ละรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)