6 กันยายน 2560 คณะทัวร์

เวลาประมาณ 09.00 น.ได้มีขณะทัวร์จาก มหาสารคราม มาศึกษาดูงาน ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าศูนย์ฝึก ให้ดูแลและแนะนำต่าง ๆ เช่น เครื่องชุดชาวไทยทรงดำ และ การทำเทียนอบขนมไทยให้คณะกลุ่มที่มาดูงานได้รับความรู้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)