ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 28


วันนี้นักศึกษาได้ลงไปสับตะไคร้ต่อให้ได้ 20 กิโลกรัมครับ และได้ลองชั่งตะไคร้ที่ตัดมาก่อนหน้านี้ได้ประมาน 12 กิโลกรัมครับ

                     รูปสับตะไคร้ครับ

                     รูปสับตะไคร้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)