การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่25

   จากการฝึกงานที่บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว  ในครั้งนี้จะเป็นการปลูกดอกดาวเรืองที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ประมาณ 200 ต้น  จากงวดที่แล้วเราไปปลูกที่ อ.บ.ต เจ็ดริ้ว ครั้งนี้เรากับมาปลูกที่ศูนย์ของเราเองคือปลูกเพิ่มอีก 200 ต้น ครั้งที่แล้วปลูกไป 50 ต้น การปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกแบบดินผสมนำลงใส่ถุงดำ แต่ไม่ได้ปลูกลงสู่พื้นดิน แต่จะเป็นการปลูกแบบใส่ในถุงดำ คือนำต้นที่เพราะกล้า นำลงมาปลูกใส่ในถุงดำที่เกิดจากดินผสม ให้ได้ 200 ต้น เหตุที่ปลูกใส่ถุงดำเพราะว่าดูแลรักษาง่าย และอีกอย่างเพื่อเอาไว้ใช้งานจัดการประชุมตกแต่ง หรือเรียกว่าการจัดสวนให้สวยงามเเละก็สับตะไคร้ต่อค่ะ

รดนำ้ต้นกล้าดาวเรือง


ต้นกล้าดาวเรือง


นำดินใส่ถุง


ดินปุ้ยที่จะนำมาเพาะปลูก


ตัดตะไคร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)