กราฟคู่อันดับ กับ พิกัดพรรณไม้


กราฟคู่อันดับ กับ พิกัดพรรณไม้

           การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ( รู้ชื่อ รู้ลักษณ์  รู้จัก)  ลำดับการเรียนรู้ที่ 5 ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้  โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ม เป็นทักษะคร่อมวิชาที่ใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ สร้างผลงาน ในรูปแบบต่างๆให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยนำความรู้เกี่ยวกับระบบพิกัด และกราฟของคู่อันดับ ประยุกต์ เป็นเครื่องมือการหาตำแหน่งพรรณไม้  ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สถานที่จริงที่นักเรียนคุ้นเคย กำหนดเป็นพื้นที่ศึกษา สร้างเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการแนะนำให้นักเรียนรู้จักแบบแผนปฏิบัติในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง 2 ตำเหน่ง กับพรรณไม้ ซึ่งสามารถแทนได้ด้วยคู่อันดับ (x, y) แล้วแสดงตำแหน่งของคู่อันดับนั้นบนระบบพิกัดซึ่งประกอบไปด้วยแกน X และแกน Y ตัดกันเป็นมุมที่ตำแหน่ง (0, 0)

            กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มต้นทบทวนความรู้เดิมด้วยการให้นักเรียนเขียน เส้นตรงแนวนอน นี้เรียกว่า  “แกน X” จากนั้นให้นักเรียนเขียน  เส้นตรงอยู่ในแนวตั้งหรือแนวดิ่งเรียกว่า  “แกน Y” นักเรียนลองเขียนเส้นจำนวนแนวตั้ง และแนวนอนที่สามารถแสดงจำนวนตั้งแต่ -10 ถึง 10 ที่มีระยะห่างเท่าๆกัน  ในรูปเดียวกัน โดยเส้นจำนวนทั้งสองเส้นตัดกันเป็นมุมที่ตำแหน่งจำนวน (0, 0)  จุดตัดนี้เรียกว่า จุดกำเนิด ในที่นี้ให้เรียกว่า จุดอ้างอิง ของระบบพิกัด และระบุชื่อจุดอ้างอิง (0, 0) อาทิ เสาธง  เสาไฟฟ้า เป็นต้น  ระยะ x หน่วย ของเส้นจำนวนแนวนอน (X) และแนวตั้ง (Y) ให้กำหนดตามมาตราส่วน เช่น 1 : 100 ให้กำหนดเส้นจำนวนแนวนอน และแนวตั้งเป็นระยะ 1 เซนติเมตร หมายความว่า ย่อขนาดมาจากของจริง 100 เท่า หรือคือระยะ 1 เซนติเมตรบนเส้นตรง เท่ากับของจริง 100 เซนติเมตร (100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร)จากนั้นให้นักเรียน กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา ตามความเหมาะสมมีพรรณไม้ที่โตเต็มที่ให้สำรวจ เช่น ขนาด 20 x 20 เมตร ให้ขึงเชือก 2 เส้น โดยเชือกเส้นที่ 1 แทน“แกน X” และเชือกเส้นที่ 2 แทน“แกน Y”  และกำหนดให้ปลายเชือก แกน Y ชี้ไปทางทิศเหนือของพื้นที่จริง ให้ใช้เครื่องมือช่วยสำรวจตำแหน่งพิกัดพรรณไม้ให้พรรณไม้ที่สำรวจใช้รหัสประจำต้น เริ่มจาก 001 ,002,003,...ต่อไปตามลำดับ ไปจนถึงชนิดสุดท้ายที่สำรวจ หากในพื้นที่พบพรรณไม้ชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ต้น ให้ใช้รหัสเดียวกันแต่ให้เพิ่มเลขจำนวนต้นที่ เช่น มะพร้าว สำรวจเป็นชนิดแรก กำหนดรหัสประจำต้นเป็น 001 แต่พบจำนวน 3 ต้น ให้กำหนดดังนี้ 001/1 001/2 และ001/3    การวัดให้ทำการวัดเริ่มจากระยะจาก จุดอ้างอิง (0, 0) อาทิ เสาธง  เสาไฟฟ้า ไปตามเส้นตรงแนวนอน แกน X และเส้นตรงอยู่ในแนวตั้ง แกน Y  ในจุดพิกัดที่ตรงกับตำแหน่งพรรณไม้ จดบันทึกพิกัด X,Y ชนิดชื่อพื้นเมือง และรหัสประจำต้น   ลงในตาราง แสดงตำแหน่งพิกัดพรรณไม้ นำข้อมูลที่ได้  มาจัดทำ ผังพิกัดตำแหน่งพรรณไม้ และผังพรรณไม้

              อรรถชัย มีสุข.(2560) การหาตำแหน่งพรรณไม้ .ใบกิจกรรมประกอบการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์  ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หมายเลขบันทึก: 636128เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2017 14:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2018 11:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี