การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่28

วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้ทำการซอยตะไคร้ ที่ป้าตรงตัดจากสวนมาให้ ทำให้ได้น้ำหนัก 20 กิโล ตามที่กรมสาธารณสุขได้สั่งไว้ พอทำตะไคร้เสร็จแล้วก็นั่งขีดเส้นและปักผ้าสไบมอญต่อในส่วนที่ยังทำการปักไม่เสร็จ

สับตะไคร้


สับตะไคร้เเละนำไปตากแห้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)