การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 5/09/2560

สอนวิธีการปลูกดาวเรืองและการเด็ดยอดเพื่อขยายพันธ์

เด็ดยอดดาวเรืองเพื่อขยายพันธ์

ตัดผักบุ้งนำไปเป็นอาหารหมู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)