ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (31 สิงหาคม 2560)

วันนี้สุพรรณบุรีก็มาเยี่ยมชมที่ศูนย์ค่ะโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด 165 คนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)