การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2560

ประชาคมผู้สูงอายุ

ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

แจกแบบสอบถามให้กับผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)