การฝึกวิชาชีพ(7 กันยายน 2560)

การทำงานโมเดลชิ้นงานของชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ 6 การทำแผนที่เดินดินในชุมชนแบบละเอียด การทำงานต่างๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)