07/09/2560

07/09/2560 วันนี้ผมและเพื่อนคู่ใจได้ร่วมกันระดมสมองคิดแผนการดำเนินงานโครงการตามกระบวนการ PDCA ผมและเพื่อนได้ช่วยกันคิดในเรื่องรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน จัดหาอุปกรณ์ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่จัดประชาคนทำโครงการอย่างจริงจังต่อหน้าชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)