การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่4/09/2560

การทำน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดใช้เองพายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16นักศึกษาได้คำแนะนำจากครูพี่เลี้ยงเพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)