หนึ่งในแนวคิด...จะเป็นเศรษฐีใหม่ในท้องถิ่นความเห็น (0)