ฝึกงานวันที่28

วันพฤหัสบดี ที่7 กันยายน 2560

ได้ทำการต้อนรับคณะทัวร์ เปิดวิดีทัศน์ และประชุมกับสหรณ์เรื่องการประกวดสหกณ์ดีเด่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)