การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 1/09/2560

ครูพี่เลี้ยงบอกวิธีแยกนอนนกเพื่อขยายสายพันธ์

แยกนอนนกเพื่อขยายสายพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)