ฝึกงานวันที่28

ฝึกงานวันที่28

เข้าการประชุมกับสหกรณ์เพื่อทำการคัดเลือกและส่งโครงการภายในหุบกระพงเข้าประกวดระดับจังหวัดและค้นหาข้อมูลอื่นๆภายในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)