หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ลงเยี่ยมชาวบ้าน บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ทั้งหมด 19 หลังคาเรือน กับสาธารณสุข  เป็นโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคลื่อนที่  มาถึงบ้าน บริการดุจญาติมิตร

ครั้งที่  30  วันที่  7  กันยายน  2017

                   การลงพื้นที่ของการเยี่ยมบ้านชาวบ้านเจ็ดริ้ว วันที่ 2 วันนี้จะเป็นการลงเยี่ยมบ้าน ทั้งหมด 19  หลังคาเรือน ต่อจากเมื่อวานที่ลงตรวจ ได้ แค่ 12 ครัวเรือน วันนี้เพิ่มเป็น 19 ครัวเรือน กับสาธารณสุข โดยเอานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะพัฒนาชุมชน ให้ร่วมลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านกับสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการตรวจหาโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง คือ ตรวจแบบเดิม วันนี้มีความพิเศษ คือ นักศึกษาที่ไปลงเยี่ยมบ้านชาวบ้านตรวจดูความเป็นอยู่และโรคต่างๆ ของชาวบ้าน ในวันนี้ได้มีการไปศึกษาการชำต้นองุ่น และฟาร์มพันธุ์ไม้ต่างๆ จากชาวบ้านที่นักศึกษาได้ลงไปศึกษาตรวจดูความเป็นอยู่กับสาธารณสุข ในโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคลื่อนที่  มาถึงบ้าน บริการดุจญาติมิตร จากการที่ได้ทำการลงตรวจชุมชนเสร็จ นักศึกษาก็ได้ทำการกลับไปที่ศูนย์ ไปทำการตัดต้นใบเตยเอาเฉพาะโครนรากเพื่อที่จะนำรากใบเตยมาทำเป็นยาสมุนไพร ไว้ต้มรักษาโรคร้อนใน โรคท้องอืด

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ภาพนี้จะเป็นภาพรวมของบ้านแต่ละหลังที่ได้ลงไปสำรวจ


 

ภาพนี้คือภาพฟาร์มพันธุ์ไม้ต่างๆ


 


 

ภาพนี้คือภาพของต้นองุ่นที่ถูกทำการปักชำแล้ว


 

ภาพนี้คือภาพตาของต้นองุ่นที่ถูกปากตาออกมาเพื่อที่จะทำการตอน


 

นี่ลักษณะกิ่งและใบของต้นองุ่นที่ถูกตัดมาเพื่อที่จะทำการตอน


 

นี่คือภาพโครนรากใบเตยที่ถูกตัดออกมา และเตรียมการซอยและตากให้แห้งเพื่อจะนำมาทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค


 

นี่คือภาพของใบเตยที่ถูกซอยแล้ว และเตรียมนำไปตาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)