ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่27 หน่วยฝึกที่ 13 อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่ 7กันยายน60 วันนี้ได้ช่วยพี่ๆกวาด ล้าง ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์เนื่องจากวันที่ 8 กันยายน2560 มีการจัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพวัยใส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)