การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่7 กันยายน 2560

ประชาคมชาวบ้านครั้งที่1 

นำเสมอโครงการของนักศึกษา

ขอความเห็นจากชาวบ้านด้วยการทำแบบประเมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)