บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 34 วันที่7 กันยายน 2560

ในวันนี้ทางกลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมไปช่วยงานศพของทางฝ่ายคุณลุงธัมสัญญ์ ในเวลา13.00น. ร่วมกันนั่งฟังพระ เสร็จพิธีก็ 16.00น.ก็ได้กลับมาซ่อมแซมทำเครื่องปั้มน้ำ เพราะเนื่องจากมันเก่า ก็ได้ช่วยกัน ทำจนใช้ได้  ก็ได้กลับพักผ่อน และช่วงเวลาประมาณ 20.00น.ก็ได้ออกไปดูหนังกลางแปลงที่วัดบ่อมะกรูด

(เป็นการฟังพระในช่วย 15.00น.)

 <p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)