ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 22

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 

จากการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้ก็ได้ลงมือทำการสับตะไคร้อีกนะค่ะเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ทำการสับไปต้องให้ได้ประมาณ 20 กิโลกรัม คือครั้งนี้ต้องสับใหม่เพราะว่าการช่างของตะใคร้งวดที่แล้วไม่พอเนื่องจากทางคนที่สั่งต้องการตะไคร้แห้ง 20 โล จึงต้องทำการลงมือสับใหม่เพื่อให้ได้ 20 กิโลกรัม ตามคำสั่งของป้าทิพย์  เพื่อที่จะนำไปตากและทำเป็นชาสมุนไพรแล้วก็ทำเป็นตะใคร้ไร่ยุงและส่งขายต่อไปค่ะ                                                            ตะไคร้ที่ไปตัดมานะค่ะ                                    กำลังตัดใบกับต้นแยกกันเพื่อนำมาสับแล้วตัดใบนะค่ะ                                                      กำลังสับและตัดใบกันนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)