ฝึกงานวันที่22

วันพฤหัสบดี ที่31 สิงหาคม 2560

ได้จัดเวทีประชาคมครั้งที่1  ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก ทำให้การประชาคมในครั้งแรกนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)