บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 29 วันที่ 31 ส.ค.2560


ในวันนี้ได้ทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายทั้งวัน


ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)