ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 11/08/2560

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่

กวาดวัดและทำความสะอาดวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)