ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16

ฝึกงานวันที่ 08/08/2560
เตรียมดินเตรียมกระถางเพื่อปลูกดาวเรืองนำเศษใบไผ่มาผสมกับดินเพื่อปลูกดาวเรืองนำดินที่ผสมเสร็จแล้วใส่กระถางนำเมล็ดดาวเรืองลงกระถางและรดน้ำและช่วงบ่ายได้ไปที่เทศบาลเพื่อหาข้อมูลของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)